Uncategorized

ตลาดสินค้ามือสองยังไปได้สวย – โกดังเกิบมือสอง – ขายส่งรองเท้ามือสอง

สินค้ามือสองตามคำจำกัดความทางเศรษฐศาสตร์แล้วก็คือ การเพิ่มอายุการใช้งานให้กับสินค้าที่มีอายุการใช้งานให้ยาวนาน ให้มีสภาพคงทน (Durable Goods)

Facebook Comments Box